Danh sách đăng ký thi đấu

Đơn nam

Thời hạn đăng ký còn lại
Ngày Giờ Phút Giây
STT Tên VĐV Đóng phí

Lệ phí thi đấu: 150.000 đồng/1 vận động viên (bằng chữ: một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Chỉ có Vận động viên đóng lệ phí trước 17 giờ ngày 20/06/2022 mới được bốc thăm thi đấu.

Tài khoản đóng lệ phí: 9141999999 – Chủ tài khoản: Phan Tuan Anh – Vietcombank – Chi nhánh Kỳ Đồng. Điện thoại liên hệ: 0334.741.141 – Mr Hậu

Nội dung chuyển khoản: VĐV 1- VĐV 2- Số điện thoại

 

Đơn vị tài trợ giải thưởng

 

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com