Vận động viên

Đỗ Huỳnh Bảo Ngọc

12/12/2000

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com