Vận động viên

Hoàng Thị Phương Trâm

16/06/1999

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com