Vận động viên

Phạm Trần Quốc Bảo

09/09/1992

Quân Minh Hoàng Quỳnh

12/05/1993

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com