Chung Võ Tấn Phong

Hạng chuyên nghiệp

-

()

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

0

Tuổi

26

20/03/1997

Tay thuận

Tay phải

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com