Châu Bích Liên

Hạng chuyên nghiệp

-

()

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

0

Tuổi

32

15/07/1991

Tay thuận

Tay trái

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com