Đồng Xuân Phong

Hạng chuyên nghiệp

5

(Đôi nam)

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

14

Đôi nam

Tuổi

29

20/06/1994

Tay thuận

Tay phải

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com