Đinh Văn Huy Phương

Hạng chuyên nghiệp

17

(Đôi nam)

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

2

Đôi nam

Tuổi

42

13/02/1982

Tay thuận

Tay phải

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com