Bùi Hoàng Bảo

Hạng chuyên nghiệp

-

()

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

1

Đôi nam

Tuổi

29

01/01/1994

Tay thuận

Tay phải

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com