Đoàn Nguyễn Huy Du

Hạng chuyên nghiệp

17

(Đôi nam)

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

1

Đôi nam

Tuổi

27

01/09/1997

Tay thuận

Tay phải

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com