Bidou Thongla

Hạng chuyên nghiệp

50

(Đôi nam)

Hạng phong trào

-

 

Số trận thắng

0

Tuổi

23

05/12/2001

Tay thuận

Tay phải

VNB OPEN

114/19 Vườn Lài P. An Phú Đông Quận 12

Email: vnbsports@gmail.com